Bofællesskabet

Tanken bag Bøllingsø er at skabe et velfungerende bofællesskab. Det synes vi er lykkes godt.

Vores bofællesskab er et formaliseret naboskab, hvor man har mere at gøre med hinanden i løbet af hverdagen, end man normalt har med naboer.

Man kan også sige, at et bofællesskab er en boform, der ligger et sted mellem et kollektiv på den ene side og det at bo i sit eget private hus på den anden side. Nogle forskere har kaldt familier, der bor i bofællesskaber, som vi gør, for netværksfamilier. Sandt er det, at vi fungerer som praktisk og socialt netværk for hinanden i hverdagen.

Et af de mest synlige tegn på at vi har et bo-fællesskab, er at vi har et fælleshus, hvor vi blandt andet spiser sammen fra mandag til torsdag. Hvis man er syg, tager man naturligvis maden med hjem. Fælleshuset bruges også til fællesarrangementer og kan lånes til private fester.

Vi lægger vægt på at sørge for gode fysiske rammer, som hele tiden vedligeholdes og forbedres. Folk udefra synes, vores bofællesskab ser meget velholdt ud. De gode fysiske rammer inde og ude er en vigtig forudsætning for et godt socialt samvær både i den travle hverdag, i weekenden og ferierne.

Og så skal det organisatoriske selvfølgelig også være i orden. Formelt er Bøllingsø en andelsboligforening med otte private andele. Generalforsamlingen nedsætter hvert år en bestyrelse, som tager sig af den daglige drift med regnskab, planlægning af årets gang og fælles arbejdsopgaver med vedligehold af bygninger, arealer, husdyr m.m.

Mere uformelt er der en række faste og løbende udvalg. De løbende udvalg oprettes til projekter, som vi ønsker at gennemføre.

For eksempel arrangerede vi en fælles rejse til Estland og Skt. Petersborg i sommeren 2004, i sommeren 2009 til Belgien, Frankrig og Holland,  i 2014 til Harzen i Tyskland, i 2018 til Skotland, og i sommeren 2022 besøgte vi Det bøhmiske Paradis i Tjekkiet.

Til det formål oprettede vi hver gang et rejseudvalg. Og flere underudvalg som arrangerede udflugter de enkelte dage.

Andre gange har vi store byggeprojekter som køkken og nye skure, hvor et udvalg af frivillige står for at organisere opgaven.

Et af de faste udvalg er et trivselsudvalg. Trivselsudvalget arrangerer sjove indslag og arrangementer i løbet af året – som for eksempel fastelavnsfest, Mortens aften og fælles hentning af juletræ.

På visse områder forsøger vi at bidrage lidt til større bæredygtighed: Vi har solceller på taget af fælleshuset og registrerer omhyggeligt forbruget. Vi forsøger i så stor udstrækning, som det er rimeligt og praktisk, at købe økologiske råvarer til fællesspisningen, også kød og fjerkræ.

Køkkenhave set fra volden
Overblik over køkkenhaven

Vi recirkulerer mange næringsstoffer ved at holde høns, som får madrester og køkkenaffald, vi laver kompost af haveaffald og hønsemøg og bruger det til at dyrke økologiske kartofler og lidt grøntsager.

Der en en enkelt, som har suppleret bilparken med en elbil, men ellers forbruger og rejser vi nok mest på helt normal ubæredygtig vis.

Høns i køkkenhaven
Forårslugning og løsslupne høns