Kristine og Johanne

Kristine og Johanne er søstre, og familien flyttede til Bøllingsø, da Johanne var to år gammel. Kristine er født i bofællesskabet.
Anders og Jane er deres forældre.
Kristine var 14 år og Johanne var 17 år, da de blev interviewet. Begge er nu flyttet hjemmefra.

I: Hvad er det, der gør det her til et bofællesskab?
K: Samarbejde.
J: Ja, alle de fælles ting vi har, tror jeg. Og at vi nok deler meget mere, end andre gør.
K: Fællesskabet, ja.

I: Hvis du nu skulle forklare dine klassekammerater i 1.g., hvordan du bor, hvad vil du så svare? Hvordan beskriver I det her sted?
J: Jamen, så er det sådan noget med, at vi deler det hele, og, jaeh, noget, og altså, forholdet mellem naboerne er meget tæt; og sådan noget som at vi spiser sammen og alle de traditioner, vi har.
K: Bare dét, at vi bor otte familier sammen. Spiser sammen næsten hver uge og har nogle traditioner sammen. Arbejder sammen.

I: Hvordan er folks reaktion på det normalt?
K: De er da meget positive.
J: Ja, de synes, det er lidt – jeg ved ikke – lidt sejt. De synes i hvert fald, det er meget spændende. De tænker, naej, hvad er det for noget.
K: Jaeh, der er jo nok nogle, der bliver lidt betænkelige ved det.

I: Har du nogen sinde oplevet det?
K: Nej, øh, der er i hvert fald et par drenge i min klasse, der synes, det er lidt mærkeligt. Det er nok bare fordi, det er anderledes. Det er ikke det, de er vant til.

I: Hvad er tanken bag bofællesskabet?
K: Man lærer nok at respektere folk bedre, acceptere dem som de er. Så jeg vil nok sige, at jeg er en af de socialeste personer i min klasse. Bedst til at samarbejde, og så’n. Bøje mig for andre.
J: Og så er man aldrig alene.